Wybory WRD WML

Ze względu na rezygnację obecnego WRD WML ogłasza się wybory na 3 stanowiska w Wydziałowej Radzie Doktorantów WML WAT. Wybory odbędą się 29 września w sali S2 w bud. 72 w godz 15:00-16:30. Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza w składzie: Przewodniczący Komisji: Dominik Borcuch Zastępca Przewodniczącego Anna Mikołajczyk Członek Komisji: Maciej …

Wybory Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Doktorantów + wyniki+ ważność wyborów

Wybory Zastępcy Przewodniczącego i wybory uzupełniające na członka Komisji Rewizyjnej Doktorantów (1 mandat) spośród członków Rady Doktorantów. Pierwszy termin tych wyborów to 9.06.2016 o 16.30 w sali 115 w Klubie WAT. Drugi termin jeśli będzie to konieczne odbędzie się w poniedziałek 13.06.2016 o 16.00 w sali 115 również w Klubie …

Wyniki wyborów IOE/WTC

W wyniku wyborów uzupełniających na kadencję 2015-2016 na przedstawiciela do Kolegium Elektrów IOE został wybrany Łukasz Olszewski (6 głosów za na 6 …

wybory do Kolegium Elektorów WTC/IOE

Dnia 16.03.2016 w godzinach 13.30-15.00 bud 24 sala 027 odbędą się wybory na przedstawiciela do Kolegium Elektorów Wydziału WTC. Zgłoszenia przyjmuje Komisarz …

Wyniki wyborów WEL

w wyniku wyborów na Wydziale Elektroniki zostali wybrani: Przedstawiciel do Rady Wydziału: Krzysztof Sieczkowski (20 głosów za na 22 ważne z 42 …

wybory uzupełniające WEL

Dnia 27.02.16 odbędą się wybory uzupełniające wśród doktorantów do Rady Wydziału, oraz wybory na nową kadencję w Kolegium Elektorów. Nazwiska członków komisji: …

spotkanie Rady – wybory przedstawicieli

Dnia 17.02.2016 w sali Samorządu w Klubie WAT na spotkaniu Rady (godzina do uzgodnienia na grupie) odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów …

spotkanie wyborcze WEL

dnia 16-02-2016 na Wydziale Elektroniki w sali 112 bud. 47 o godzinie 8:30 odbędzie się spotkanie wyborcze w celu uzupełnienia Komisji Wyborczej …

Odwołanie wyborów na WEL

Ze względu na to, że nikt z doktorantów na WEL nie zgłosił się aby kandydować w wyborach zapowiedzianych na najbliższy piątek Komisarz …

Kandydaci do Komisji i WRD WCY

W wyborach 5.12.15 na Wydziale Cybernetyki kandydują: Kandydat Funkcja Bożena Kalisz przedstawiciel w Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Borys Gawroński przedstawiciel w Odwoławczej …

wybory uzupełniające na WEL

Odbędzie się spotkanie wyborcze, podczas którego spośród nie kandydujących doktorantów Wydziału Cybernetyki zostanie wybrana trzyosobowa Komisja Wyborcza Doktorantów WEL, która będzie odpowiedzialna …

Wybory do Rady Wydziału IOE

Dnia 10  grudnia 2015 o godz. 11.30-12.30 w sali 204 w bud 136 odbędą się wybory na w Instytucie Optoelektroniki do: – …

Stwierdzenie ważności wyborów

Na podstawie § 4 pkt 8. Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (zał. nr 1 do Regulaminu Samorządu …

Wybory Do Rady Wydziału IOE

W porozumieniu z Komisją Wyborczą Akademii zgodnie z decyzją Komisarza Wyborczego Doktorantów z dnia 19.11.15 ogłasza się wybory do Rady Wydziału Instytutu …

Wyniki wyborów do Komisji

Na spotkaniu Rady 16.11.2015 do Międzywydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 została wybrana Magdalena Kijek (na 10 głosujących 10 głosów za, 0 …

PolDoc

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym info od Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc: http://mail.exciting-news.pl/p/ar0usglppx/f5it14dva4/

spotkanie wyborcze Wydział Cybernetyki

W dniu 16 października 2015 r. o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie wyborcze, podczas którego spośród nie kandydujących doktorantów Wydziału Cybernetyki zostanie …

Powtórne Wybory Przewodniczącego Samorządu – WCY

Ogłoszenie Wyborcze! Ze względu na brak frekwencji na ostatnich wyborach Przewodniczącego Samorządu Doktorantów na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (13-14.06.2015) zostaną przeprowadzone …

INNOSHARE – Kongres Polski Innowacyjnej 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych, zdolnych naukowców!!! INNOSHARE – Kongres Polski Innowacyjnej 2015 Miejsce: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Gmach Główny Data: 20 czerwca, w …

Stwierdzenie ważności wyborów – WEL

Na podstawie § 4 pkt 8. Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (zał. nr 1 do Regulaminu Samorządu …

PolDoc

Wiadomość od ekipy PolDoc do wiadomości Samorządu Doktorantów WAT: Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc oddaje dziś w Wasze ręce majowy …

Wybory Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

OGŁOSZENIE WYBORCZE W dniu 15 maja br. odbędą się Wybory Członków Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Elektroniki WAT. Głosowanie odbędzie się w sali 119 w …